Arrangementer

Generalforsamling i Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus og Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening. Hermed indkaldes til generalforsamling i Sønderho Forsamlingshus mandag 5. oktober 2020 klokken 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 26. september 2020. Venlig hilsen, Bestyrelsen