Information

Sønderho Forsamlingshus

Gl. Byvej 8

Sønderho

6720 Fanø

Tlf.nr.: 75164107

e-mail: hanne-svane@mail.dk

Reg. nr.: 9684 Kontonr.: 652018657