Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 2016

Det nye år 2016 blev, som traditionen foreskriver, indledt med forsamlingshusets nytårsbal med mange glade og festlige gæster. Der var 100, der fejrede det nye år i det gamle hus med dans, snak og skål langt ind i 2016, og som altid til super nytårsmusik ved Peter, Ole og Jens.

5. februar var der film, koncert og mad ved Casper Mikkelsen. Forsamlingshuset lagde hus til. Der var ca. 30, der fik en oplevelse syns- og lydmæssig oplevelse ud over det sædvanlige.

7. februar blev der afholdt fastelavnsfest for børn. Det er altid et gæt, hvor mange der kommer. Sidste år (2015) var der over 100, så det blev der også købt ind til i 2016 – der kom 51 betalende børn og voksne, så der var masser af fastelavnsboller til overs. Heldigvis var der en lille gruppe forældre, der kunne bruge dem til børnenes klassers fastelavnsfest. Som altid tak til musikken og ledelse af løjerne.

13. og 14. maj var der Pinsefestival. Det var et flot besøgt arrangement, der lørdag fulgte samme  koncept, som de seneste fire år. Fredag aften var der mad og swin musik i teltet. Dette var nyt i Pinsefestivalen, og musikken var også “ny”, idet musikerne, Jørgen og Kim, spillede sammen for første gang . men bestemt ikke sidste!  Det var en dejlig og velbesøgt musikalsk oplevelse. Pinselørdag fulgte det efterhånden velkendte program med børnedyrskue, denne gang ikke i Lones Have,men i naboens, altså Paulas have. Her var der mange gode, sjove og velbesøgte aktiviteter for børn og voksne. Der blev afholdt workshops, og teltet var åbent for musikevents. Kirsten havde pyntet flot op, grillen var tændt, og der blev skænket fadøl, serveret bakskuld og gårdpølser, senere var der helstegt gris med diverse tilbehør og salater. Vejret var ikke det allersmukkeste – men da det flotte pinseoptog ankom, brød solen frem. På programmet om aftenen var først koncert ved Grønt lys (folk-pop), og bagefter var der musik og bal v/ULC. Alt udsolgt.

Grundlovsfesten 5. juni på Havnen deltager Forsamlingshuset i på linje med andre foreninger i Sønderho – og lægger arbejdskraft til. En dejlig søndag ved Børsen med grill, fadøl, kaffe og kage, grundlovstale og musik.

Mandag 17. oktober var der det årlige loppemarked i Forsamlingshuset. Det er som altid første mandag i Landdistrikternes Uge og efterårsferien. Der kom 231 betalende gæster og de ti boder var alle besatte. Forsamlingshuset solgte som sædvanlig kaffe og kage –tak til kagebagerne for de lækre kager! Som noget nyt havde vi også smørrebrød til salg. Mange havde efterspurgt ”noget til frokost”, så vi smurte smørrebrød. Det solgte godt, men vi havde beregnet lidt for meget. Der var 4,000 kr i overskud.

Fredag de. 28. oktober lagde Forsamlingshuset hus til et mad- og musikarrangement i Spil Dansk Ugen i Fanø Kommune, som gav et tilskud til musikerhonorar på 3.000 kr. samt annoncering. Musikken denne aften blev leveret af det nye lokale swingorkester Jørgen, Kim og Peter. Dejlig svingende musik. Også maden var dejlig – der blev serveret en Boeuf Bourguignon tilberedt under kyndigt og dygtigt opsyn af Snorre.

Julefrokost 10. dec. Der var mange overvejelser, om vi skulle afhold julefrokost for medlemmer, som vi har gjort siden 2014. Datoen var fastlagt og bekendtgjort på nyhedsbrev og hjemmeside, men hen på efteråret viste det sig, at datoen faldt sammen med Cafeens arrangement. Derfor ville vi undersøge, hvilket behov der var for Forsamlingshusets julefrokost, og vi fik et menutilbud fra Cafeen. Behovet var der, så julefrokosten blev afholdt i Støtteforeningens regi. Der var tilmeldt 60 gæster. Der var god mad, god stemning og dejlig musik. Musikken måtte undvære Peter, da han spillede på Cafeen, så Niels Thorlund spillede sammen med Ole og Jens. Fortjenesten til Forsamlingshuset blev ikke som vanlig, da vi måtte købe maden udefra. Om vi i år skal holde julefrokost og under hvilken form, vil vi overlade til den kommende bestyrelse.

Der har været en del henvendelser fra frivillige, der gerne vil give en hånd med til eventuel julefrokost og eller stiftelsesfest/støttefest i november måned. Godt at vide, at vi kan regne med støtte og frivillige til Forsamlingshusets arrangementer.

Det sidste arrangement i 2016 var juletræsfesten for børn. Den var rigtig velbesøgt. 40 børn og 40 voksne. Rigtig hyggeligt og dejligt for alle. Tak til de de frivillige, der stillede op med musik og underholdning. Det var nok det største og smukkest pyntede juletræ, jeg har set i Forsamlingshuset.

Huset har fået nogle revner i sokkel, aom skal udbedres. Vi har fået et prisoverslag fra Bent Haldan, og vi har søgt og fået støtte fra Fanø Kommune og fra Fanø Kommunes bevaringsfond til dækning af denne udgift. Arbejdet påbegyndes nu, hvor vejret er til det. Siden skal huset males. Bagindgangen skal have en pæn belægning. Vi har også et par hængepartier, der skal bringes i orden: hylder i skabet i køkkenet, hylder på loftet, reparation af borde, bagindgangen bringes i orden.

Der var lidt startvanskeligheder med gulvvarmen under det nye gulv. Dette blev dog løst og kører nu, som det skal. Sidste efterår blev den ydre varmepumpedel udsat for, hvad må have været et lynnedslag, men heldigvis dækkede vores forsikring denne udgift.

Forsikringen fik vi brug for igen, da de fire PH-lamper blev stjålet omkring jul. Vi får tabet dækket, men hvor meget er ikke afklaret.

Udlejningen har været god og stabil, og medlemsbidraget er steget.

Støtteforeningen har vi haft stor hjælp og støtte fra sammen med de mange frivillige, der gerne giver en hånd med.

På bestyrelsens vegne,

Hanne Svane