Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 2018  

Året 2018 blev, som traditionen byder, indledt med det store nytårsbal. Det bliver kun større og festligere for hvert år. Pynteholdet havde igen overgået sig selv, Peter, Ole og Jens sørgede for balmusikken med vanlig spille- og smittende fest- og danseglæde. Gæsterne havde som altid en kæmpefest i det nytårspyntede gamle hus, hvor baren var leveringsdygtig i sjove drikke, serveret af underskønne Hawaii-piger og -drenge. Igen et nytårsbal af de mindeværdige med godt besøg af langt over 130.

Fastelavsfesten for børn blev afholdt 11. februar, fastelavnssøndag. Herligt, at se de mange gæster, flot udklædte børn og de mange forældre, der tog aktivt del i løjerne. Flotte fastelavnstønder, som Bakskuld havde pyntet og malet. Vi er meget privilegerede med så dejlig musik også til vore børnearrangementer. Marie Loise ledede dygtigt slagets gang. Tak til de frivillige og til musikken. Vi havde besøg af flere end 100.

Pinsefestival 2018 i Sønderho forløb til stor tilfredshed for aktører og besøgende, både børn, voksne, fastboende og gæster. Igen forløb festen over to dage, 18. og 19. maj, og der blev lagt ud fredag med fyraftens jazz og mad i teltet, hvor Jørgen Bjørslev og Kim Holst varmede ører og danseben.

Om lørdagen var der dagen igennem brunch, børnearrangementer sessions, dans, musikworkshops, koncert og danseundervisning samt et flot pinseoptog gennem byen under ledelse af Fanø Fiddlers. Teltet var åbent hele dagen og grillene tændt med bakskuld og gårdpølser samt helstegt pattegris. Aftenens og nattens underholdning var helliget både canadisk og lokal musik med koncert, dans og bal ved Troy MacGillivray, Marion Dewar og Mike Hall samt ULC.

Vi er så heldige at Pinsefestival 2019 igen vil have canadisk, dansk og irsk musik på programmet. Vi mener, at festivalen sender et godt signal – at det er dejligt, at der vises stor lokal opbakning fra byen med frivillig arbejdsindsats, Tusind tak til alle hjælpere og musikere. Det gør det sjovt at være med til at arrangere med den interesse, der udvises, og er til stor inspiration for den kommende generation af musikere og gæster i al almindelighed.

Grundlovsfesten ved Børsen, som Sønderho Forsamlingshus og Støtteforeningen er med til at arrangere, forløb på sædvanlig god og hyggelig vis. Vejret viste sig fra den smukke side, og som altid grundlovsdag var der mange forbi for at høre den fine grundlovstale ved Laurits Holm Nielsen, nyde kaffen og det flotte hjemmebag, smage på de grillede bakskuld og gårdpølser og den gode fadøl, og høre super musik og nyde den gode stemning.

Da der ikke blev afholdt Godtfolk på Fanø 2018, valgte vi i Forsamlingshuset 15. september at lægge hus til ”hjemløse spillemænd og -koner”, der manglede et spillested og et publikum. Det udviklede sig til en lille hyggelig ”mini-folk-koncert” med Jellinge Spillemandslav, Rannok og Bal ved Nielsen & Dam. De unge mennesker med Sofie Exner i front havde lavet dejlig mad, og det blev en rigtig super, god og underholdende aften for de 80 gæster.

Forsamlingshusets årlige loppemarked afholdt første mandag i efterårsferien havde besøg af  270 gæster og alle stader var besat. Der var god stemning og god handel. Foruden mange skønne hjemmebagte kager kreeret af frivillige, bød køkkenet på smørrebrød. God dag og et pænt overskud på

2. november var der Spil Dansk aften i Forsamlingshuset. Temaet var mad og musik, og der blev kokkereret, og under Christian Fischers opsyn blev der lavet skipperlabskovs, som det skal laves, og Miriam lavede en dejlig æbledessert. Kommunen havde støttet med musikhonorarer til aftenens koncert. Der blev underholdt af to unge folkemusikere og bagefter var der fri Scene til bal. Der deltog 50 gæster til spisning og koncert, og til ballet var der rigtig mange af vore egne gode musikere, og ikke så mange, men et ivrigt og danseglad publikum.

Dette år afholdt Forsamlingshuset ikke julefrokost, idet Kirsten og Kurt fra Cafe Nannas Stue havde lejet Forsamlingshuset til deres store julefrokost.

Årets sidste arrangement i Forsamlingshuset var juletræsfesten for børn 27. december, Der deltog 80 – 40 børn og 40 voksne. Igen en meget hyggelig eftermiddag med juletræ- julegodter- julehistorier-og julemusik. Tak for musikken til Tove, Malene og Sonnich, og tak til Marie Loise for lege, og sange og nisserier.

Udlejning. Det har været et godt år for udlejningen. Huset bliver brugt rigtig meget til stor glæde for alle, ikke blot til Forsamlingshusets egne arrangementer, men også til byens øvrige foreningers arrangementer og fællesspisninger, festivals, foredrag, valg, højskoler, DIS, teater. Dertil kommer selvfølgelig medlemmernes egne private fester såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og slægtsfester.

Vedligehold. Forsamlingshuset har været i den heldige situation at blive tilgodeset med midler fra Fanø Kommunes Bevaringsfond, så vi kunne få udbedret revner i soklen og få pudset og malet facaden. Dette arbejde blev foretaget sommeren 2017. Vi fik endnu en portion midler fra Bevaringsfonden til brug i 18, så vinduerne blev malet, efter de var blevet tætnet. Efter at vi fik det nye varmepumpesystem med gulvvarme, har det betydet, at træet i vinduerne var blevet meget tørt og havde trukket sig sammen, hvilket har medført, at vinduerne er blevet meget utætte, så det har været svært altid at holde en god varme i salen ved vintertide, alt afhængig af temperatur og blæst. Vi søgte om midler hos SE til renovering af vinduerne. Der blev monteret tætningslister på eksisterende karme ved udfræsning i rammerne. Og derpå blev vinduerne malet, både indvendigt og udvendigt. Siden dette arbejde blev udført, har der ikke været problemer med træk og kulde fra vinduer.

Pladsen bagved Huset er blevet renoveret. Den gamle belægning og bevoksningen rundt om blev fjernet, og der blev lagt nye SF-sten på den nu temmelig store plads. Det er en meget fin forbedring af udepladsen.

Et af de ønsker om forbedring, som også var med på sidste års ønskeliste var at få gjort noget ved akustikken. Det har vi ikke glemt, men vil gerne finde den helt rigtige løsning. Alle forslag modtages gerne. Så det skal der arbejdes videre med i år.

Der har længe været et ønske om at gøre noget ved bordene i Forsamlingshuse. Det er lidt svært at finde ud af om og hvordan vi skulle renovere de eksisterende eller investere i nye plader. Nu har vi så fået et tilbud fra Fanø Træ, der vil renovere de eksisterende.

Vi planlægger en arbejdsdag for frivillige 4. maj. Der kommer opslag også på hjemmeside og Facebook.  

Vi har et ønske om en musikforening eller udvalg, der gerne vil stå for diverse musikarrangementer i Forsamlingshuset udover vores egne faste arrangementer, som bestyrelsen stadig vil stå for.

2019 er også et specielt år for Forsamlingshuset, idet det er jubilæumsår. Det er 100 år siden Forsamlingshusets oprettelse, og det skal selvfølgelig fejres med en kæmpefest i efteråret- vi efterlyser gode ideer til fejringen.

Jeg vil slutte af med en stor tak til alle, der støtter op om Forsamlingshusets arbejde og arrangementer,

Hanne Svane