Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 2017

Som traditionen byder indledtes 2017 med det store nytårsbal. Peter, Ole og Jens sørgede for balmusikken med vanlig spille- og smittende fest- og danseglæde. Gæsterne havde som altid en kæmpefest i det nytårspyntede gamle hus, hvor baren var leveringsdygtig i diverse former for sjove drikke, serveret med “sjov og ballade”. Igen et nytårsbal af de mindeværdige med godt besøg af langt over 100.

Fastelavsfesten for børn blev afholdt 26. februar, fastelavnssøndag. Herligt at se de mange gæster, flot udklædte børn og de mange forældre, der tog aktivt del i løjerne. Flotte fastelavnstønder, som Bakskuld havde pyntet og malet. Vi er meget privilegerede med så dejlig musik også til vore børnearrangementer. Marie Loise ledede dygtigt slagets gang. Tak til de frivillige og til musikken. Vi havde besøg af flere end 100.

Tirsdag 11.april var der bal i samarbejde med Vestjyllands Højskole ved Marianne Toft. Højskolen var på tur på Fanø med et hold musik- og kulturinteresserede unge, som lærte  at spise bakskuld og smage på kaffepunchen. En af de gode og uventede oplevelser.

Pinsefestival 2017 i Sønderho forløb til stor tilfredshed for alle aktører og besøgende, både børn, voksne, fastboende og gæster. Der var børnedyrskue. Fredagsmusik og danseworkshops, sessions, koncert bal og udbud af mad og drikke. Desværre druknede pinseoptoget en smule. Bestyrelsen mener, det er et godt signal, at festivallen er der – at der vises stor lokal opbakning fra byen med frivillig arbejdsindsats. Tusind tak til alle hjælpere og musikere. Det gør det sjovt at være med til at arrangere med den interesse, der udvises, og det er til stor inspiration for den kommende generation af musikere og gæster i al almindelighed.

Grundlovsfesten ved Børsen 5. juni, som Sønderho Forsamlingshus og Støtteforeningen deltager i, lå i 2017 meget tæt på pinsen, nemlig 2. pinsedag. Vejret viste sig fra den smukke side, og mange kom forbi for at høre Tom Heinemanns fine grundlovstale, nyde kaffen og det flotte hjemmebag, smage på de grillede bakskuld og gårdpølser og den gode fadøl samt høre super musik og nyde den gode stemning.

Forsamlingshusets årlige loppemarked, der blev afholdt første mandag i efterårsferien, havde besøg af cirka 300 gæster, og alle stader var besat. Der var god stemning og god handel. Foruden mange skønne hjemmebagte kager kreeret af frivillige, bød køkkenet på smørrebrød. God dag og et pænt overskud på 4500 kroner.

Maden til årets julefrokost 9. december stod Støtteforeningen for. Der vart samlet et køkkenhold, der med Lone Brinch i spidsen tryllede i køkkenet. Tusind tak til Lone og til hjælperne. Menuen bestod af gode gammeldags julefrokostretter, hvilket vakte begejstring blandt gæsterne. Peter og Ole spillede op til dans. God stemning og opbakning fra de 60 tilmeldte gæster.

Årets sidste arrangement i Forsamlingshuset var juletræsfesten for børn 27. december, Der deltog 80 – 40 børn og 40 voksne. Igen en meget hyggelig eftermiddag med juletræ- julegodter- julehistorier-og julemusik. Tak for musikken til Tove, Malene og Sonnich – og tak til Marie Loise for lege, og sange.

Udlejning: Det har været et rigtig godt år med hensyn til udlejningen. Huset bliver brugt rigtig meget til stor glæde for alle, ikke blot til Forsamlingshusets egne arrangementer, men også til byens øvrige foreningers arrangementer og fællesspisninger, festival, foredrag, valg, højskoler, DIS, teater. Dertil kommer selvfølgelig medlemmernes egne private fester såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og slægtsfester.

Vedligehold: Forsamlingshuset har været i den heldige situation at blive tilgodeset med midler fra Fanø Kommunes Bevaringsfond, så vi kunne få udbedret revner i soklen og få pudset og malet facaden. Dette arbejde blev foretaget i sommer, og huset står nu virkelig flot.Vi har fået endnu en portion midler fra Bevaringsfonden til anvendelse i 2018, så vinduerne skal males, efter at de er blevet tætnede. Det nye varmepumpesystem med gulvvarme har medført , at træet i vinduerne er blevet meget tørt og har trukket sig sammen, hvilket har medført, at vinduerne er blevet meget utætte, så det har været svært altid at holde en god varme i salen. Der er nu afsat tid til efter påske og en måned frem at gå i gang med renovering og maling af vinduerne.  Der skal monteres tætningslister på eksisterende karme ved udfræsning i rammer. Håndværkerne er bestilt.

De fire PH-lamper, der blev stjålet fra Forsamlingshuset ved årsskiftet 2017, er blevet erstattet af forsikringsselskabet, men da de gamle lamper ikke længere blev produceret, måtte vi vælge en anden model, Snowball. Jeg synes, at de nye lamper klæder huset rigtig godt. Der er blevet lagt gulv på lofter og indrettet til opbevaring, Nu skal der så færdiggøres ved trappe og bar, samt skur- og udeområde. Der er endnu et ønske på listen over projekter, og det handler om at få gjort noget ved akustikken, så det er ikke fordi, dette ønske er glemt, men nu skal vi have fundet en god løsning, der både tilgodeser akustikken, når det gælder tale-samtale og musik samt er i orden, hvad angår indretning og synlighed. Vi planlægger en arbejdsdag for frivillige her i løbet af april. Der kommer opslag også på hjemmeside og Facebook.

Forsamlingshuset modtog i foråret en meget flot gave fra Jørgen Sørensen i form af 100 af de nye Fanø-sangbøger. Det er til stor fornøjelse og glæde for vores medlemmer og bruger. Tusind tak for det.

Jeg vil slutte af med en stor tak til alle, der støtter op om Forsamlingshusets arbejde og arrangementer, samt en tak til Dorthe for mange års kassererarbejde, tak til Oluf for mange års bestyrelsesarbejde og tak til Per for suppleantarbejde i bestyrelsen. I har heldigvis alle lovet, at I stadig er på i forbindelse med arrangementer og frivilligt arbejde.

Hanne Svane