1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 • Dirigent: Hans Fischer-Nielsen
 • Referent: Søren Christensen
 • Stemmetællere: ingen grundet det begrænsede fremmøde

2. Formandens beretning

Beretningen bliver lagt på forsamlingshusets hjemmeside.

Beretning godkendt.

Eneste spørgsmål var, om Sønderho Forsamlingshus udlejer borde og stole. Det gør forsamlingshuset, blot bordene ikke står udendørs.

3. Regnskab v. Hans Thomsen

Hans Thomsen gennemgik regnskabet. Ingen kommentarer.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen:

 • Hanne Svane – genvalgt 
 • Eva Martine Malling (Dodo) – genvalgt
 • Marie-Louise Exner – genvalgt

Suppleanter:

Nicolaj Golles Rasmussen fratræder som suppleant.

 • Jens Bøggild – genvalgt
 • Christoffer Ross – valgt

6. Valg af to revisorer og en suppleant

Revisorer:

 • Hans Thomsen – genvalgt
 • Niels Johansen – genvalgt

Suppleant:

 • Line Maria Carstensen – genvalgt

8. Kontingent og lokaleleje

Intet nyt.

9. Eventuelt

Hanne Svane om coronatiderne: Vi har mange aflysninger og udsættelser, mens vi har ellers haft  en pæn udlejning til møder og Teater Blik. Mange tilmeldinger i foreningen. Loppemarkedet er aflyst, ligesom juletræsfesten og nytårsballet som udgangspunkt også aflyst. Eventuelt kan vi finde alternative løsninge, udendørs eksempelvis.

Referent, Søren Christensen