Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 5. oktober 2020

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Dirigent: Hans Fischer, referent: Søren Christensen. Stemmetællere: Ingen, på grund af de få fremmødte.
 1. Formandens beretning: Vi har hjulpet til fastelavnsfesten, pinsefesten, 100 års-stiftelsesfesten, som var en stor succes. samt juletræsfesten.
 1. Regnskab:  godkendt.
 2. Indkomne forslag: Ingen forslag.
 3. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant: Tom Vestergård er valgt, Dorthe Schwartz er valgt som suppleant.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Svend Lauridsen, revisorsuppleant Bjarne Hansted.
 1. Eventuelt: Intet

———————————-

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 18. marts 2019

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Hans Fischer valgt til dirigent
 1. Bestyrelsens beretning ved formanden: Sidste år hjalp vi til ved grundlovsfesten, pinsefastivalen og juletræsfesten
 1. Regnskab. Ser fint ud
 1. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 1. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Bente Hoel og Dodo genvalgt. Valg af suppleant. Dorthe Schwartz genvalgt
 1. Revisor. Svend Lauridsen og revisorsuppleant Bjarne Hansted genvalgt
 1. Eventuelt: Intet under dette punkt

———————————-

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 14. marts 2018

Valg af dirigent: Hans Fischer. Stemmetællere: Svend Lauridsen og Edel Palle.

Referenter: Bente og Ide Hansted.

Beretningen: Godkendt.

Regnskab: Godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Jens Bøggild og Ide Hansted blev genvalgt. Dorthe Schwartz blev valgt til suppleant.

Revisor: Svend Lauridsen og suppleant Bjarne Hansted blev genvalgt.

Eventuelt: Spørgsmål om afholdelse af Stiftelsesfest i 2018. Formand Hanne Svane udtalte, at det har været drøftet.

————————-

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 14. marts 2017

Valg af dirigent: Niels Erik Engsted. Referent: Inger Brinch. Stemmetæller: Edel Palle.

Beretning fra formanden, Ide Hansted, blev godkendt. Deltagelse i Forsamlingshusets julefrokost som eneste aktivitet.

Fremlæggelse af regnskab ved Dorthe Schwartz. Godkendt enstemmigt.

Ingen indkomne forslag.

Ide, Dodo og Bente er ikke på valg. Udvidelse med to medlemmer af  bestyrelsen: Inger Brinch og Jens Bøggild.

Revisor. Svend Lauridsen. Revisorsuppleant: Bjarne Hansted

Eventuelt: intet