Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 14. marts 2018

Valg af dirigent: Hans Fischer. Stemmetællere: Svend Lauridsen og Edel Palle.

Referenter: Bente og Ide Hansted.

Beretningen: Godkendt.

Regnskab: Godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Jens Bøggild og Ide Hansted blev genvalgt. Dorthe Schwartz blev valgt til suppleant.

Revisor: Svend Lauridsen og suppleant Bjarne Hansted blev genvalgt.

Eventuelt: Spørgsmål om afholdelse af Stiftelsesfest i 2018. Formand Hanne Svane udtalte, at det har været drøftet.

————————-

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 14. marts 2017

Valg af dirigent: Niels Erik Engsted. Referent: Inger Brinch. Stemmetæller: Edel Palle.

Beretning fra formanden, Ide Hansted, blev godkendt. Deltagelse i Forsamlingshusets julefrokost som eneste aktivitet.

Fremlæggelse af regnskab ved Dorthe Schwartz. Godkendt enstemmigt.

Ingen indkomne forslag.

Ide, Dodo og Bente er ikke på valg. Udvidelse med to medlemmer af  bestyrelsen: Inger Brinch og Jens Bøggild.

Revisor. Svend Lauridsen. Revisorsuppleant: Bjarne Hansted

Eventuelt: intet