Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamling i Sønderho Forsamlingshus, tirsdag 14. marts 2018

1: Valg af dirigent, referent og to stemmetællere

 • Dirigent: Hans
 • Referent: Ide og Bente (kladde) – Christen (renskrivning)
 • Stemmetællere: Edel og Svend

2: Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen. Bliver lagt på foreningens hjemmeside. Beretningen godkendt.

3: Regnskab

Hans Thomsen fremlagde regnskabet som var omdelt til de fremmødte. Regnskabet godkendt.

4: Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5: Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen:

 • Hanne Svane – genvalgt
 • Eva Martine Malling – genvalgt
 • Marie Louise Exner  – genvalgt
 • Oluf Holm – modtog ikke genvalg, erstattet af
 • Søren Christensen

Note fra salen: Vedtægterne angiver, at der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Generalforsamlingen besluttede, at et af de fire valgte medlemmer kun er valgt for et år, hvorved uoverensstemmelsen med vedtægterne bliver rettet op ved næste generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter på førskommende bestyrelsesmøde, hvem der kun er valgt for et år.

Suppleanter:

 • Jens Bøggild – genvalgt
 • Per Trankjær – modtog ikke genvalg, erstattet af
 • Nicoline Mahler

6: Valg af to revisorer og en suppleant

Revisorer:

 • Hans Thomsen – genvalgt
 • Niels Johansen – genvalgt

Suppleant:

 • Line Maria Carstensen – genvalgt

7: Fastsættelse af kontingent og lokaleleje

Vedtaget uændret.

8: Eventuelt

Akustikproblemer: Er på bestyrelsens plan.

Nye bordplader: Er på bestyrelsens plan. Borgerforeningen er villig til at støtte indkøb af nye bordplader.

Fra salen: Stor anerkendelse af de tiltag, der er sket med forsamlingshuset – aldrig har huset set så flot ud som nu.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering 2018:

 • Formand: Hanne Svane
 • Næstformand: Christen Thygesen
 • Kasserer: Tina Wohlert
 • Sekretær: Søren Christensen
 • Indkøb med videre: Eva Martine Malling
 • Medlem: Marie Louise Exner
 • Medlem: Søren Brink Jensen
 • Suppleant: Jens Bøggild
 • Suppleant: Nicoline Mahler