Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling i Sønderho Forsamlingshus, mandag 18. marts 2019

1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 • Dirigent: Hans Fischer-Nielsen
 • Referent: Søren Christensen 
 • Stemmetællere: Willy og Asta Morgenstern

2: Bestyrelsens beretning.

Formanden fremlagde beretningen. Beretningen bliver lagt på foreningens hjemmeside.

Hanne kunne oplyse på spørgsmål fra Niels Erik Engsted, at datoen for Forsamlingshusets 100 års Stiftelsesfest bliver 23. oktober 2019.  

Beretning godkendt.

3: Regnskab

Hans Thomsen fremlagde regnskabet, som var omdelt til de fremmødte.

Regnskab godkendt.

4: Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Niels Erik Engsted, der ønsker at bestyrelsen arbejder med at indhente tilbud på lyddæmpende forbedringer af akustikken.

Søren B. vil undersøge mulighederne hos Rockwool Fonden.

5: Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen: 

 • Søren Brink Jensen- genvalgt
 • Christen Thygesen – genvalgt
 • Tina Wohlert – genvalgt
 • Søren Christensen –genvalgt 

Suppleanter: 

 • Jens Bøgild – genvalgt
 • Nicolaj Golles Rasmussen valgt
 • 6: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Revisorer:

 • Hans Thomsen – genvalgt
 • Niels Johansen – genvalgt

Suppleant:

 • Line Maria Carstensen – genvalgt

7: Fastsættelse af kontingent og lokaleleje

Vedtaget uændret.

8: Eventuelt

Akustikproblemer: Er på bestyrelsens plan.

Nye bordplader: Er på bestyrelsens plan. Tilbud er indhentet. 

Det blev nævnt, at rullebordene med service var for tunge og svære at manøvrere med. Løsningen på dette problem arbejdes der videre med. Der blev fremlagt flere ideer.

Ønske fra Asta Morgenstern om indkøb af pæne duge til udlejning.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering 2019

 • Formand: Hanne Svane 
 • Næstformand: Christen Thygesen
 • Kasserer: Tina Wohlert
 • Sekretær: Søren Christensen
 • Indkøb med mere: Eva Martine Malling
 • Medlem: Marie Louise Exner
 • Medlem: Søren Brink Jensen
 • Suppleant: Jens Bøgild
 • Suppleant: Nicolaj Golles Rasmussen