Nyhedsbrev 2018

Bestyrelsen har nu konstitueret sig – den nye sammensætning kan findes på hjemmesiden.

Vi modtager fortsat gerne støtte på Forsamlingshusets indsamlingskonto i Fanø Sparekasse: 9684-0000215074.

Al frivillig hjælp fra medlemmerne vil være svært velkommen, mere information, på hjemmesiden.

Kontingentopkrævning finder sted i april. Husk at melde flytning og adresseændring samt
afmelding af medlemskab. Af hensyn til fremtidig kontingentopkrævning bedes e-mailadresse oplyst til hanne-svane@mail.dk

Kontingent kr. 200,00 bedes indbetalt senest 1. juni 2018 – medlemmer over 80 år er fritaget for kontingent.

Vi håber, at se dig i forsamlingshuset i 2018!

Med venlig hilsen, Bestyrelsen