Nyhedsbrev 2017

Bestyrelsen for Sønderho Forsamlingshus har hermed den store glæde at udsende vores nyhedsbrev og arrangementsoversigt for 2017.

Bestyrelsen har konstitueret sig, og sammensætningen kan ses på vores hjemmeside. Vi modtager fortsat gerne støtte på forsamlingshusets indsamlingskonto i Fanø Sparekasse: 9684-0000215074.

Sønderho Forsamlingshus planlægger at afholde en støtte- og stiftelsesfest samt adventsarrangement sidst i november. Al frivillig hjælp fra medlemmerne vil i den forbindelse være svært velkommen – mere information vil følge på hjemmesiden.

Kontingentopkrævning finder sted i april. Husk at melde flytning og adresseændring samt afmelding af medlemskab. Af hensyn til fremtidig kontingentopkrævning bedes e-mail-adresse oplyst til hanne-svane@mail.dk. Kontingent kr. 200,00 bedes indbetalt inden 1. juni 2017 – medlemmer over 80 år er fritaget for kontingent.

Af årets arrangementer kan nævnes:

Arbejdsdag i Sønderho Forsamlingshus lørdag 22. april klokken 10

Pinsefestival i Sønderho Forsamlingshus 2. og 3. juni:  Mere information her.

Grundlovsfest, mandag 5. juni på Havnen. I samarbejde med andre foreninger i Sønderho.

Danseaftener, se opslag Fonden Gl. Sønderho

Loppemarked i Sønderho Forsamlingshus mandag 16. oktober, klokken 11 til 16. - Landdistriktsugen i Sønderho. Se opslag og hjemmeside

Spil dansk-dagen fredag 27. oktober. Se opslag og hjemmeside

Juletræsfest onsdag 27. december klokken 14 til 16. Se opslag og hjemmeside

Nytårsbal søndag 31. december til 1. januar. Traditionelt nytårsbal fra kl. 00.30

Fastelavnsfest for børn søndag 11. februar 2018 klokken 14 16. Se opslag og hjemmeside