Først og fremmest TAK til alle der var med til at gøre nyligt afholdte grundlovsfest ved Børsen og Sønderho PinseFESTival til nogle festlige dage.

En særlig tak skal gå til: Dagli´Brugsen Sønderho, Tre Søstre, Sønderho Gårdbutik, Camping Klitten, JM Grafisk, Anders Hestbek (film), Fannikerdagene (v/Ryon og Trine), Frank (DepotEsbjerg), Fanø Ugeblad og Fanø Kommune samt alle lokale som tilrejsende frivillige hjælpere, musikere store som små, amatører som professionelle – og ikke mindst vort trofaste og nye publikum, der er med til at gøre vores traditionelle dage/fester mulige.

Festerne var, ud over de traditionelle fredags- og lørdagsarrangementer for børn og voksne, i år bundet sammen med en lærerig info- og netværksaften i Forsamlingshuset torsdag samt en søndag eftermiddag session i teltet. Denne session blev, udover at sige farvel og på gensyn i 2020, også afholdt i respekt for den afdøde Canadiske musiker og komponist Jerry Holland, der i starten af dette århundrede gæstede byen flere gange. Denne sammenbinding og udvidelse af festerne med musikere/dansere, ikke blot fra Fanø men også fra Cape Breton i Cananda, København og Tønder, blev i høj grad muliggjort gennem støtte fra specielt Sønderho Borgerforening. 

Så en særskilt tak skal derfor rettes til netop Sønderho Borgerforening for deres vanlige velvilje til gennem lokale kræfter også at bakke op om globale initiativer i tråd med byens levende tradition.    

En stor tak skal også lyde til Gustav for strøm i forbindelse med grundlovsfesten, samt Jens og Arne Wohlert for akut hjælp på havnen (efter benspænd fra de højere magter) ja og ikke mindst ”Købmandens Søn” Brian S. Nielsen for en fornøjelig smuk og upolitisk grundlovstale.

Sønderho Forsamlingshus vil i denne sammenhæng også rette tak til Mogens Kirk for donation af en ny håndvask med blandingsbatteri til baren og til Jens Mouritzen for hjælp ved installation af nye flotte scene spot i forsamlingshuset.

Herudover er Forsamlingshusets gamle beskadigede borde, som det nok er blevet bemærket af mange allerede, blevet flot og professionelt restaureret. Her har vores uundværlige Sønderho Borgerforening igen vist deres uvurderlige velvilje til, at det lokale samfund kan fungere til hverdag og fest, gennem dækning af samtlige udgifter til restaureringen, så vi også kan have glæde af bordene de næste 100 år.

Apropos 100 år – så er det jo lørdag d. 23. november dette år, at Sønderho Forsamlingshus fejrer de første 100 år med et brag af en fødselsdags-/stiftelsesfest, hvor der også bliver en chance for at erhverve sig en af de resterende ”once in a lifetime” fødselsdags T-shirt – så husk at sætte kryds i kalenderen.

Med festlig hilsen, 

Folk InVest, Foreningerne bag Grundlovsfest på Børsen og Sønderho PinseFESTival