Bestyrelsen Sønderho Forsamlingshus 2012/2021

 

Formand: Hanne Svane. Telefon: 21450875, e-mail

Næstformand: Christen Thygesen. Telefon: 61267505

Kasserer: Tina Wohlert. Telefon: 29926584

Sekretær: Marie Louise Exner. Telefon: 29926109

Bestyrelsesmedlem: Søren Østerlund Christensen Telefon: 52391758

Bestyrelsesmedlem: Eva Martine Malling `Indkøb` Telefon: 61601690

Bestyrelsesmedlem: Claus Kromann-Hansen, tlf. 51941135

Suppleant: Christoffer Ross

Suppleant: Jens Bøggild