Bestyrelsen Sønderho Forsamlingshus 2012/2021

 

Formand: Christen Thygesen. Telefon: 61267505

Næstformand: Tove de Fries Telefon: 60956810

Kasserer: Tina Wohlert. Telefon: 29926584

Sekretær/Medie: Søren Østerlund Christensen Telefon: 52391758

Indkøb/lager ansv.: Claus Kromann-Hansen, tlf. 51941135

Praktisk: Lau Fischer-Nielsen

Medlem: Christoffer Thorhauge Dam

Suppleant: Jens Bøggild

Suppleant: Martin Bondegaard Lauritzen