Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus og Støtteforenings beretninger

 

Teknisk nødvendighed

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 5. oktober 2020

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Dirigent: Hans Fischer, referent: Søren Christensen. Stemmetællere: Ingen, på grund af de få fremmødte.
 1. Formandens beretning: Vi har hjulpet til fastelavnsfesten, pinsefesten, 100 års-stiftelsesfesten, som var en stor succes. samt juletræsfesten.
 1. Regnskab:  godkendt.
 2. Indkomne forslag: Ingen forslag.
 3. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant: Tom Vestergård er valgt, Dorthe Schwartz er valgt som suppleant.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Svend Lauridsen, revisorsuppleant Bjarne Hansted.
 1. Eventuelt: Intet
18. marts 2023

28. marts 2022

Valg af dirigent og referent 

 • Dirigent: Hans Fischer
 • Referent: Tina Christine Wohlert
 •  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og rettidigt annonceret

2: Bestyrelsens beretning.

Formanden fremlagde beretningen. Der var ingen arrangementer i 2021 på grund af Corona nedlukning. Ingen bemærkninger/spørgsmål.

Beretning godkendt.

3: Regnskab

Der var kun en post til regnskabet på 250 kr. Som går over til Sønderho Forsamlingshus.

Regnskab er godkendt.

 

4: Behandling af indkomne forslag

 Der var ingen indkomne forslag

5: Valg af bestyrelse og suppleanter

  Bente Hoel udtræder af bestyrelsen.

Iben Kongsbak bliver valgt ind i bestyrelsen.

Tom Vestergård er på valg. Han modtager genvalg og bliver valgt.

Valg af suppleant:

Bestyrelsen forslår Pernille Bay. Hun bliver valgt som suppleant.

 6: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant                    

      

Revisorer:

 • Bjarne Hansted – genvalgt
11. oktober 2021

Generalforsamling for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening, 11.10.21, kl. 19.30

Dirigent: Sofie Exner

Referent: Søren Østerlund

Dirigent godkender annonceringen af mødet.

Formandens beretning:

Ide Hansted læser årsberetningen op. Der er ikke sket noget under coronapandemien, ud over at Støtteforeningen var behjælpelig under koncerten med bandet Grønt Lys, der blev afholdt i pinsen.

Regnskab:

Igen, under coronatiden er der ikke sket noget som helst. Med Ides ord: nul på nul på nul.

Regnskabet godkendt af dirigenten.

Indkomne forslag

Ingen forslag.

Valg

Ide Hansted og Bente Hoel genvalgt.

Valg af suppleanter

Dorte Schwartz går af som suppleant men vil gerne være kasserer.

Iben Holm vil gerne være tage Dortes plads som suppleant.

Bjarne Hansted anmoder om at blive revisor, og Svend (?) vil gerne være suppleant – de bytter.

Evt.

Intet under eventuelt.

Generalforsamlingen lukket af Sofie Exner

5. oktober 2020

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 5. oktober 2020

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Dirigent: Hans Fischer, referent: Søren Christensen. Stemmetællere: Ingen, på grund af de få fremmødte.
 1. Formandens beretning: Vi har hjulpet til fastelavnsfesten, pinsefesten, 100 års-stiftelsesfesten, som var en stor succes. samt juletræsfesten.
 1. Regnskab:  godkendt.
 2. Indkomne forslag: Ingen forslag.
 3. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant: Tom Vestergård er valgt, Dorthe Schwartz er valgt som suppleant.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Svend Lauridsen, revisorsuppleant Bjarne Hansted.
 1. Eventuelt: Intet
18. marts 2019

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 18. marts 2019

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. Hans Fischer valgt til dirigent
 1. Bestyrelsens beretning ved formanden: Sidste år hjalp vi til ved grundlovsfesten, pinsefastivalen og juletræsfesten
 1. Regnskab. Ser fint ud
 1. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 1. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Bente Hoel og Dodo genvalgt. Valg af suppleant. Dorthe Schwartz genvalgt
 1. Revisor. Svend Lauridsen og revisorsuppleant Bjarne Hansted genvalgt
 1. Eventuelt: Intet under dette punkt
14. marts 2018

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 14. marts 2018

Valg af dirigent: Hans Fischer. Stemmetællere: Svend Lauridsen og Edel Palle.

Referenter: Bente og Ide Hansted.

Beretningen: Godkendt.

Regnskab: Godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Jens Bøggild og Ide Hansted blev genvalgt. Dorthe Schwartz blev valgt til suppleant.

Revisor: Svend Lauridsen og suppleant Bjarne Hansted blev genvalgt.

Eventuelt: Spørgsmål om afholdelse af Stiftelsesfest i 2018. Formand Hanne Svane udtalte, at det har været drøftet.

14. marts 2017

Referat af generalforsamlingen for Sønderho Forsamlingshus’ Støtteforening 14. marts 2017

Valg af dirigent: Niels Erik Engsted. Referent: Inger Brinch. Stemmetæller: Edel Palle.

Beretning fra formanden, Ide Hansted, blev godkendt. Deltagelse i Forsamlingshusets julefrokost som eneste aktivitet.

Fremlæggelse af regnskab ved Dorthe Schwartz. Godkendt enstemmigt.

Ingen indkomne forslag.

Ide, Dodo og Bente er ikke på valg. Udvidelse med to medlemmer af  bestyrelsen: Inger Brinch og Jens Bøggild.

Revisor. Svend Lauridsen. Revisorsuppleant: Bjarne Hansted

Eventuelt: intet