Generalforsamling

Andelsforeningen Sønderho Forsamlingshus og Sønderho Forsamlingshus Støtteforening

Hermed indkaldes til generalforsamling i  Sønderho Forsamlingshus

mandag den 18.marts 2024 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde

senest den 8. marts 2024

Med venlig hilsen

Bestyrelserne